Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

MALAGA 2022

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH ERASMUS+

„Staże zawodowe w Technikum na Worcella”

MALAGA 2022

Czas trwania projektu: 01.09.2021 – 30.11.2022 (15 miesięcy)

Wartość projektu: 68 645 euro

Termin wyjazdu: 12 marca 2022 – 9 kwietnia 2022

Krótka informacja dot. projektu:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz zwiększenie ich mobilności i konkurencyjności na  rynku pracy

W listopadzie- grudniu 2021 uczniowie klas 3 po gimnazjum oraz ich rodzice zostali poinformowani o otrzymanym przez szkołę grancie na wyjazd zagraniczny na staż zawodowy w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w klasie 3.

W styczniu 2022 rozpoczęła się rekrutacja, w wyniku której wyłoniono grupę 22 uczniów z klas 3 o różnym profilu (technik ekonomista, technik reklamy), którzy w marcu-kwietniu 2022 wyjechali do Malagi, by tam odbyć praktykę zawodową.

Lista zakwalifikowanych do wyjazdu:

Lp.

Imię i Nazwisko

Klasa

 1.

Dobrzeniecka Daria

3cg

 2.

Franiszyn Oliwia

3cg

 3.

Golecka Emilia

3bg

 4.

Grec Maksymilian

3bg

 5.

Hulko Anastasiia

3dg

 6.

Jakubek Małgorzata

3dg

 7.

Jednoróg Agnieszka

3dg

 8.

Kaczmarczyk Kamil

3bg

 9.

Konobrocki Maksym

3dg

 10.

Kulawinek Weronika

3dg

 11.

Litwa Anna

3ag

 12.

Łozińska Klaudia

3dg

 13.

Opak Oliwia

3cg

 14,

Ostrowska Monika

3cg

 15.

Rogala Karolina

3cg

 16.

Skrobek Kacper

3cg

 17.

Smoleń Kamila

3bg

 18.

Strzelczyk Daria

3cg

 19.

Szmel Wiktoria

3dg

 20.

Tarka Daria

3bg

 21.

Tuchorska Karolina

3dg

 22.

Wujcicka Julia

3ag

 

Przed wyjazdem uczniowie przeszli kilka etapów przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego:

  • kurs języka hiszpańskiego (kurs metodą hybrydową),
  • przygotowanie kulturowe i pedagogiczne (zwyczaje i obyczajowość w Hiszpanii, różnice kulturowe, zarządzanie własnym czasem, radzenie sobie w sytuacjach, nadzwyczajnych i kryzysowych, zachowanie w sytuacjach stresowych i rozłąki z rodziną),
  • przygotowanie językowe i test przed wyjazdem (język angielski na platformie OLS).

 

Logo projektu (zaprojektowane przez Julię Wujcicką)

 

      Instagram projektu ( prowadziła; Agnieszka Jednoróg)

 

Strona Fb (prowadzona przez Weronikę Kulawinek)

 

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl