Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Inne

 Termin podawania danych do sprawdzianów/klasówek we właściwym  formularzu  minął 02.11.2019 r.

Formularz dla spóźnialskich z danymi do sprawdzianów i klasówek

Osoby wpisujący tu dane muszą przed lekcją poinformować o tym fakcie nauczyciela oraz
liczyć się ze skróconym czasem pisania klasówki w związku z koniecznością dopisania do bazy i wygenerowaniem klucza.

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl