Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

DOKUMENTY SZKOŁY

Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Misja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Wizja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Model absolwenta

Program pracy z uczniem zdolnym i o szczególnych zainteresowaniach

Certyfikaty

Regulamin Komisji Etyki

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie do dyrektora szkoły - uniwersalne

Podanie do dyrektora szkoły - pracownicy

Wniosek dla sygnalistów

ZAMÓWIENIA

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - RODO 


Inne dokumenty:

Uwaga: od 01.01.2024 obowiązują nowy regulamin ZFŚS i zaktualizowano wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego/świątecznego i wniosek o zapomogę losową. Wnioski złożone na nieaktualnych formularzach nie będą uwzględniane. Od 2024 r nie ma już oświadczeń dla nauczycieli-emerytów ze względu na zmianę sposobu naliczania Funduszu

ZFŚS - zał. 1 Tabela dofinansowania

ZFŚS - zał. 2 Wniosek o dofinansowanie wypoczynku 

ZFŚS - zał. 3 Wniosek o zapomogę

ZFŚŚ - zał. 6 Harmonogram posiedzeń Komisji w 2024

ZFŚŚ zał. 8 Klauzula informacyjna

Podanie uniwersalne

Podanie o wydanie duplikatów dokumentów

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”

Wyjaśnienia do wniosków o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja”

KOMUNIKAT www.edu.wroclaw.pl

Dokumenty związane z realizacją zajęć lekcyjnych:

Procedura zwalniania ucznia z wychowania fizycznego

Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego

Rezygnacja z udziału w zajęciach WDŻ

Deklaracja religia/ etyka

PRAKTYKI ZAWODOWE - dokumenty do pobrania 

Wycieczki szkolne:


ANKIETA DLA RODZICÓW - DOKUMENT MS WORD

ANKIETA DLA RODZICÓW - DOKUMENT PDF

Opublikował Krzysztof Stanikowski

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl