Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Integracja klas I

PROGRAM  INTEGRACJI KLAS PIERWSZYCH  „BEZ LĘKU W NOWEJ SZKOLE”

 REALIZOWANY

W

ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH-ADMINISTRACYJNYCH WE WROCŁAWIU

Pierwszy okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest okresem bardzo trudnym i stresującym dla absolwentów gimnazjum. Opuścili swoje dotychczasowe środowisko szkolne, w którym czuli się bezpiecznie, musieli często rozstać się z kolegami, z którymi łączyły ich bliskie więzi. Wielu podejmuje naukę poza miejscem swojego stałego zamieszkanie i będzie codziennie poświęcać sporo czasu na dojazd do szkoły i powrót do domu.

Głównym celem programu jest szybka adaptacja uczniów w nowym środowisku szkolnym, integracja z nowymi  kolegami, wychowawcą i pozostałymi nauczycielami oraz poznanie nowych wymagań związanych z nauką w szkole ponadgimnazjalną. Zależy nam również na przedstawieniu szerokich możliwości zawodowych wynikających w przyszłości z ukończenia szkoły o profilu ekonomicznym. Chcemy wyposażyć również uczniów w wiedzę o nim samym, obejmującą m.in. wzorce myślenia i style i uczenia się, predyspozycje zawodowe itp. Zakładamy, że uczeń, który dobrze czuje się w szkole, zna siebie samego, ma świadomość tego czego i po co się uczy, ma wyznaczony cel na przyszłość, będzie miał zwiększoną motywację do nauki i łatwiej poradzi sobie z ewentualnymi trudnościami, na jakie może natrafić  w szkole.

Program integracji klas pierwszych przebiega pod hasłem „Żyj z pasją”, ponieważ jest elementem „Wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego” oraz programu „Praca z uczniem zdolnym”, które to mają za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wychodzimy z założenia, że zainteresowania stanowią siłę napędową wszelkich działań człowieka; im są głębsze i bardziej wielostronne, tym bogatsze jest życie psychiczne człowieka. Istotna jest również  ich korelacja z  planowaniem kariery zawodowej.

Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych  Technikum nr 13 oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest w każdym roku szkolnym.

Cel programu:

 • wzajemne poznanie się uczniów i wychowawcy,
 •  przełamanie lęku przed nowym środowiskiem szkolnym,
 • zminimalizowanie obaw uczniów  związanych z możliwością nietrafnego wyboru szkoły,
 • zmniejszenie ryzyka niepowodzeń szkolnych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wspólne wypracowanie norm klasowych,
 • rozpoznawanie własnych zainteresowań.

 

Zespół realizujący program

 • Aldona Ziemba - pedagog szkolny
 • Teresa Podgórska - doradca zawodowy
 • wychowawcy klas pierwszych
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele w-f

Relacje z przebiegu integracji klas I

Program "Integracja klas I" pod hasłem "Żyj z pasją" rozpoczyna się drugiego dnia nauki. 

Na program skłądają się:

warsztaty z pedagogiem, doradcą zawodowym - 4 godziny lekcyjne, tematyczna wycieczka po Wrocławiu, piknik podsumowujący program 

Konkursy: plakat pod hasłem "Klasa z pasją", fotoreportaż: "Integrujemy się z klasą i Wrocławiem", zawody strzeleckie, piosenka o klasie, konkurencje spportowe.

Konkurencje są punktowane a wszystkie klasy otrzymują nagrody w zależności od zajętego miejsca w ogólnej klasyfikacji. 

Czytaj więcej o: Relacje z przebiegu integracji klas I

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl