Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Dzień Przedsiębiorczości

Opublikowane: 15.03.2013; Teresa Podgórska

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Pierwsza edycja 2004 r.

Orgnizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

 

 

Szkolni koordynatorzy:

Teresa Podgórska

Agnieszka Kozak

 

Jest to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Korzyści dla uczniów biorących udział w „Dniu przedsiębiorczości”:

- Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą.

- Bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży.

- Przekonanie się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.

- Zapoznanie się z zagadnieniami etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Uświadomienie sobie związku między wykształceniem a karierą zawodową.

- Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

- Możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością.

 

 

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl