Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

 

 

MARIA DĄBROWSKA - PATRONKA NASZEJ SZKOŁY

"W życiu są noce i dnie, ale są i niedziele,
 te jednak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu"
                                                 Maria Dąbrowska

 

Historia Zespołu Szkół

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych to nazwa szkoły mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Worcella 3. Jej rodowód sięga dość odległych czasów. 1 września 1945 r. powstaje Państwowe Liceum Spółdzielcze z siedzibą przy ul. Kościuszki 82. Liceum zatrudnia 14 nauczycieli, a w pięciu klasach uczy się 173 uczniów.

 

Mijają lata. Rok 1951/1952 przynosi inna nazwę szkole. Powstaje Technikum Finansowe, zwiększa się liczba uczniów, jest ich już 1435.Kolejne zmiany datuje się na lata 1957/1958, wtedy to powstaje placówka oświatowa o nazwie Technikum Ekonomiczne. Szkoła przechodzi pod zarząd Ministerstwa Oświaty.

 

Jak ten czas szybko mija …… 24 stycznia 1963 r. powstaje Zespół Szkól Ekonomicznych. Z kolei data 15 stycznia 1981 r. niesie za sobą następne zmiany. Szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 i wyróżniona zostaje odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” oraz przyjmuje imię Marii Dąbrowskiej.

 

1 września 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych zostaje pani mgr Grażyna Skrętkowicz, pełniąca tę funkcję do dziś. Wkrótce do Zespołu Szkół przyłączony zostaje Zespół Spożywczo-Handlowych z ul. Drobnera we Wrocławiu. Szkoła wciąż się rozwija. Powstaje nowoczesna pracownia symulacyjna, wyposażona w 30 stanowisk komputerowych, zmienia się wystrój pokoju nauczycielskiego, auli szkolnej, wyremontowane zostają gabinety przedmiotowe. Powstaje także Szkolny Ośrodek Kariery, służący pomocą uczniom w planowaniu własnej kariery zawodowej.

 

Rok 2005 przynosi ważną datę w historii szkoły, jest to jej 60 – lecie. Święto obchodzone było przez cały rok i sygnowane wieloma ciekawymi przedsięwzięciami uczniów i nauczycieli.

 

Szkoła ciągle się rozwija o czym świadczą liczne certyfikaty takie jak, np. Certyfikat Jakości w Ocenianiu, czy Szkoła z Klasą. Rozwija się współpraca z partnerami szkoły: Wydziałem Edukacji, Kuratorium Oświaty, LOK – iem, Urzędem Pracy, Wydziałem Zdrowia, czy Stowarzyszeniem Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkól Zawodowych oraz wyższymi uczelniami.

 

Nie sposób opisać w takim krótkim zarysie wszystkich zmian, przekształceń i wydarzeń związanych z historią szkoły. Więcej zawierają kroniki, w których odnaleźć można pełną relację z dawnych i współczesnych osiągnięć naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia e-Kroniki >>>>


 

History of ZSE-A

ZSEA, Schools of Economics and Administration, is a school complex located at 3 Worcella Street. Its origins go back to distant times. State Cooperative High School, located at 82 Kosciuszko Street, is created on 1 September 1945. This High School employs 14 teachers and 173 students are taught in 5 classes.

Years go by and in 1951/1952 a different name was given to the school - Financial Technical College. The number of students increases up to 1435. Consecutive changes date back to the years 1957/1958 when an educational institution called Economical Technical College is formed. The school goes under the management of the Ministry of Education.

The time passes so quickly...

ZSE (Economic School Complex) is created 24 January 1963. January the 15th 1981 brings other changes - the school’s name is changed to Economic Schools No. 1, it is awarded the badge "For the well-deserved to Wroclaw Province and the City of Wroclaw" and takes Maria Dąbrowska as its patron.

On 1 September 2001 Mrs. Grażyna Skrętkowicz becomes the headmaster of ZSEA and serves this function until present. Soon the Grocery & Trade School Complex located at Drobnera Street is joined to ZSEA. The school continues to grow. A modern simulation lab is created, equipped with 30 computer workstations; the teacher’s room and the classrooms are renovated, as well as the school assembly hall.

The School Career Center is established, assisting the students with planning their own careers.

The year 2005 is an important date in the history of the school, this is her 60th anniversary. It was celebrated throughout the year with a number of interesting projects of students and teachers.

The school continues to grow, as it is evidenced by numerous certificates such as, for example, Quality in Assessing Certificate or Szkoła z Klasą Certificate. ZSEA cooperates with partners of the school: the Department of Education, Board of Education, LOK (National Defence League), Employment Office, Department of Health, the Association of Teachers of Creative and Active Vocational Schools and with universities.

It is impossible to describe in such a short outline all the changes, transformations and events related to the history of the school. More could be found in chronicles, where one can find full coverage of old and modern achievements of our school.

Tłumaczenie: Wioletta Waldowska

Autor: Ewa Pastusińska

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl