Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Najlepsi ekonomiści ZSE-A rywalizowali  w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 8 listopada 2023 r.  miłośnicy ekonomii  podjęli rywalizację w szkolnych zawodach jednej z największych olimpiad- Olimpiadzie  Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorem  eliminacji byli opiekunowie Koła Młodych Ekonomistów prof. Aneta Witkowska i Mariusz Musztyfaga. Koło Młodych Ekonomistów  już od 25-lat  umożliwia  uczniom rozwijanie swoich  zainteresowań oraz osiąganie kolejnych sukcesów na szczeblu szkolnym okręgowym i centralnym. Poziom trudności testu, zadania oraz eseju na temat "Kapitał  społeczny w  procesie gospodarowania " był bardzo wysoki. Najlepsze wyniki osiągnęli:
  1. Paweł Wojtan - klasa 2 bp
  2.  Miłosz Kuriata - klasa 2bp
  3. Jędrzej Rabajczyk - klasa 2 ep
Serdecznie gratulujemy  wszystkim uczestnikom  wiedzy i umiejętności , które zaprezentowali  podczas   zawodów szkolnych. Liczymy na dalsze sukcesy na szczeblu okręgowym,  które odbędą się  na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 
Szkolny Komitet OWE
Aneta Witkowska
Mariusz Musztyfaga

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl