Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Blok tematyczny AGROBIZNES

Sezon olimpiad i konkursów w ZSE-A Wrocław otwarty !!!

 W dniu 20 października 2023r.  uczniowie  pasjonujący się  ekonomią ,  w ramach Koła Młodych Ekonomistów, uczestniczyli w szkolnych zawodach Olimpiady ekonomiczno-przyrodniczej OWiUR - o tematyce AGROBIZNESU. Rywalizacja była bardzo zacięta. Rozwiązywano test i  trzy zadania praktyczne. Laureatami  na szczeblu  szkolnym  zostali :
  1. Dawid Panicz - klasa 2 bp
  2. Michał  Cisek - klasa 2 bp
  3.  Bartosz Wróblewski  - klasa 2 fp
Wyróżniona trójka odebrała z rąk Pani Dyrektor Marleny Bujok-Bercz  dyplomy .  Uczniowie zakwalifikowali się do udziału w zawodach okręgowych we Wrocławiu. Liczymy na osiągnięcie kolejnych sukcesów  i  promocję działalności naszej szkoły na  szczeblu regionalnym.
 
Szkolny Komitet Olimpiady
mgr Aneta Witkowska
mg inż. Mariusz Musztyfaga

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl