Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

RELACJA Z FORUM ZAWODOZNAWCZEGO "RÓŻNE OBLICZA ZAWODÓW EKONOMICZNYCH"

RÓŻNE OBLICZA ZAWODÓW EKONOMICZNYCH

26 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych odbyło się Forum Zawodoznawcze pod tytułem „Różne oblicza zawodów ekonomicznych".

Zorganizowano je w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II". Było to spotkanie młodzieży uczącej się w zawodzie technik ekonomista z pracodawcami oraz przedstawicielami wyższych uczelni branży ekonomicznej.

Udział w Forum wzięli uczniowie pięciu szkół:

-     Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu

-     Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy

-     Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

-     Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu

-     Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im M. Lutra we Wrocławiu

 

Celem Forum było utwierdzenie młodzieży w przekonaniu, że „Ekonomista, to dobry wybór", to zawód otwarty, uniwersalny, o szerokich możliwościach zatrudnienia w Polsce, w Europie i w świecie. Poprzez kontakt z zaproszonymi gośćmi, wysłuchanie ich wystąpień nt. własnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych oraz stanowisk oferowanych ekonomistom w firmach, wymaganych, oczekiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uczniowie otrzymali przekaz utwierdzający ich w wyborze zawodu, dający poczucie satysfakcji i dumy zawodowej.

 

Jednocześnie przekonali się, że technik ekonomista, to „trampolina" w zawodowe życie, karierę, szerokie możliwości dalszego kształcenia, atrakcyjne specjalizacje na wyższych uczelniach i w miejscach pracy.

 

Gośćmi honorowymi Forum byli: Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec oraz prof. dr hab. Marian Noga z WSB we Wrocławiu.

 

Pani Ewa Synowiec, która jest absolwentką naszej szkoły ZSE-A opowiedziała uczniom o swojej drodze kariery zawodowej przekazała wiele ciekawych informacji na temat możliwości pracy dla ekonomistów w krajach Unii. Opowiedziała jak przebiega rekrutacja do pracy w instytucjach europejskich , zachęciła uczniów do zdobywania wykształcenia, uczenia sie języków i podejmowania wyzwań, a przede wszystkim do marzeń i ich realizacji!.

 

Następnie uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr hab. Mariana Nogi na temat roli ekonomistów w dobie kryzysu gospodarczego. Profesor Noga, to nie tylko znakomity ekonomista ale również świetny krasomówca . Dzięki temu, ten trudny temat został ciekawie i dowcipnie przybliżony uczniom..Była to - jak określił jeden z uczniów - „Lekcja ekonomii w pigułce".

 

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się część robocza forum, którą składało sie z trzech etapów:

1.  prezentacje przez uczniów posterów broniących tezy, że „Ekonomista to dobry wybór".

2. wystąpienia pracodawców

3. prezentacje przedstawicieli wyższych uczelni

 

Uczniowie zaproszonych szkół zaprezentowali postery i swoje stanowisko na temat zawodów ekonomicznych.

Wystąpienia były oceniane przez gości uczniowie którzy prezentowali postery otrzymali upominki a najlepsza prezentacja została nagrodzona.

 

Jurorom najbardziej spodobała sie prezentacja uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy.
Uczniowie z tego zespołu otrzymali piękne plecaki, publikacje i gadżety.

 

Przedstawiciele pracodawców opowiedzieli o specyfice ich firm, przybliżyli uczniom stanowiska oferowane ekonomistom, wymagania, oczekiwane kwalifikacje i umiejętności, postawy. Zwrócili uwagę na to jak ważne są kompetencje miękkie oraz motywacja do pracy.

Zaproszenie na Forum przyjęły różnorodne firmy:

- DOTI Sp. J. Manufaktura Draży Czekoladowych - Dorota Mroczkowska- właścicielka

- 3M Poland Sp. z o.o. - Katarzyna Paszkiewicz- Kierownik ds. Personalnych w 3M Poland, Oddział we Wrocławiu

- Biuro Rachunkowe Rachmix - Monika Haczyńska - właścicielka (absolwentka i była nauczycielka ZSE-A)

- PZU S.A.- Mateusz Falkowski - agent ubezpieczeniowy (absolwent ZSE-A)

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddz. Regionalny we Wrocławiu.-..Monika Wiśniewska - wicedyrektor ds. sprzedaży Oddziału Regionalnego we Wrocławiu

- Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu - Bożena Sawczyńska - stanowisko ds. Kadr i Szkolenia (absolwentka ZSE-A)

-  Astra Sp. z o.o. - Lucyna Burzyńska - zaopatrzenie, komputeryzacja obrotu, rozliczanie obrotu

 

Dzięki temu uczestnicy mogli przekonać się, że:

- ekonomiści zajmują bardzo ważne miejsce w każdej firmie, pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji,

- stanowisk dla ekonomistów w każdej firmie jest wiele, ale zależy to od jej branży i wielkości, a są firmy które na ekonomistach stoją - takie jak banki, administracja, ubezpieczenia.

- ekonomiście muszą być ludźmi wykształconymi - często wystarczające jest wykształcenie na poziomie technika, ale we współczesnej gospodarce niezbędne na tych stanowiskach jest wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, technologii informacyjnych. oraz wiele tzw. kompetencji miękkich.

 

Uzupełnieniem tych prezentacji były wystąpienia znakomitych przedstawicieli kierunków ekonomicznych kilku wrocławskich uczelni wyższych:

- Wydziału Technologiczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Danuta Mierzwa- Kierownik Zakładu Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych (absolwentka ZSE-A)

- Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - dr hab. prof. nadzw. UWr Janina Kundera - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ekonomii 

dr inż. Teresa Kupczak - Prorektor ds. Naukowo-Badawczych WSH

- Wyższą Szkołę Bankową - pracownicy Biura Informacji i Rekrutacji

 

Zaprezentowali uczniom możliwości podnoszenie wykształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji na licznych dodatkowych formach kształcenia i opowiedzieli również o życiu studenckim.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim osobom które przybyły na spotkanie z młodzieżą, za to, że mimo swoich ważnych obowiązków zawodowych poświęcili kilka godzin i przybyli do naszej szkoły, co nie jest w przypadku pracodawców, postawą powszechną. Większość pracodawców narzeka na poziom wykształcenia, umiejętności absolwentów, kompetencje, ale bardzo niechętnie przyjmują uczniów na praktyki, staże, dzielą się swoją wiedzą czy swoimi uwagami na temat oczekiwań i wymagań.

Nasi goście udowodnili, że traktują młodych ludzi, którzy niebawem wejdą na rynek pracy z szacunkiem i doceniają ich postawę. Podkreślić należy, że wszystkie wystąpienia przerosły nasze oczekiwania. Były na wysokim poziomie jak na tak krótki czas jaki został im udostępniony były wyczerpujące i bardzo konkretne. A dla uczniów bardzo istotne było, że osoby które do nich przybyły były kompetentne i wiarygodne.

 

Wszyscy uczniowie otrzymali prezenty, których fundatorem nagród i prezentów było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Teresa Podgórska i Krystyna Opalińska

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl