Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

ROMOWIE

 Opublikowane, 30.05.2014; Teresa Podgórska


Projektem „ Cygański Kociołek"  kontynuujemy serię działań poświęconych innym narodowościom i etnicznościom żyjącym wraz z nami we Wrocławiu.

Wcześniejsze prezentowały dokonania i kulturę żydowskiej i niemieckiej społeczności naszego miasta w przeszłości i aktualnie.

Celem naszych przedsięwzięć jest zbalansowanie funkcjonujących powszechnie stereotypów :

                       - Żyda – interesownego lichwiarza,

                       - Niemca – butnego Prusaka,

                       - Cygana – żebraka, złodzieja i przybłędy bez żadnego dorobku cywilizacyjnego.

Praca nad projektem poświęconym Romom pokazała nam jakie strategie musieli wypracować, aby przetrwać i zachować własną tożsamość bez wsparcia instytucji własnej religii i własnego kraju.

Udaje się to im od ponad tysiąca lat.

Opiekunki projektu: Lidia Suszko, Agnieszka Paterek


Krótka historia Romów >>>

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl