Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

III Wojewódzki Turniej Przedsiębiorczości

20. marca 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy odbył się III Wojewódzki Turniej Przedsiębiorczości „Stawiamy na przedsiębiorczość”, zorganizowany przez nauczycieli tej szkoły przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej, Banku Zachodniego WBK O/Świdnica, BZ WBK S.A. O/Świdnica.

Konkurs był objęty patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Do zmagań turnieju przystąpiło 8 drużyn: Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu, I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

- Damian Beśka - 2 aT
- Kamil Kowalski - aT
- Adam Narkiewicz – aT


pod opieką pań: Anny Terejko i Julity Kotowskiej
Konkurs obejmował 4 konkurencje:

- Test z zakresu podstawowego przedsiębiorczości

- Grę „Cash Flow”, którą poprowadził wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mgr Tomasz Wojtasiewicz,

- Prezentację multimedialną „Od pomysłu do realizacji, czyli jak założyć własną działalność gospodarczą”

- Język obcy w kontaktach biznesowych, /prezentacja przez członków zespołu wylosowanego tematu/

Trzy najlepsze drużyny wzięły udział w finale konkursu, który odbył się w formie gry „Liderzy Europy” poprowadzonej przez pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. O/Świdnica.

Zadania i odpowiedzi drużyn oceniało  jury w składzie: przewodnicząca – pani Małgorzata Anczyńska, pani Małgorzata Bogusławska-Kurzawa, pani Wiesława Cejmer, pani Grażyna Zielińska, pan Tomasz Wojtasiewicz, pan Dominik Woźniak.

Zwycięzcą została drużyna z naszej szkoły.

Uczniowie otrzymali nagrodę ufundowaną przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – tablety i pendrive’y.

Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, która zajęła II miejsce otrzymała nagrodę w postaci urządzeń wielofunkcyjnych (skaner + drukarka).

Reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy za III miejsce otrzymała książki profesora Leszka Balcerowicza z jego autografem i pendrive’y.

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy wysłuchali ciekawego wykładu pana Tomasz Wojtasiewicza „ABC giełdy”.

Galeria III WTP >>>

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl