Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Opublikowane: 20.06.2013; Teresa Podgórska na podsatwie inforamcji przekazanej przez A. Terejko

Szkolni koordynatorzy: Anna Terejko, Agnieszka Kozak

Konkurs odbywał się pod patronatem NBP i jest kontynuacją edycji z lat ubiegłych.

Ideą konkursu jest doskonalenie i zdobywanie nowej wiedzy z zakresu działania giełdy. Zadaniem każdego zespołu była  gra na wirtualnej giełdzie i udział w kursie e-learningowym z tematyki giełdowej.

Ramy czasowe: październik 2012-maj 2013

Naszą  szkołę reprezentowało 10 zespołów:

Klub 1: Ananasy z 3 klasy 3ct
członkowie: Klaudia Kasprzak, Aneta Eckert, Karolina Janiak
Klub 2: Beton Team 2at
członkowie: Rafał Ściupider, Dawid Borkowski, Adam Narkiewicz
Klub 3: Economic Masters 3at
członkowie: Agata Witkowska, Agata Twardowska, Joanna Szmit
Klub 4: Hossabusters 2ct
członkowie: Kamil Skotarek, Patryk Płaczek, Piotr Dalecki
Klub 5: Nemo 2ct
członkowie: Joanna Weglarz, Agata Tynecka, Katarzyna Kołodziej
Klub 6: Polish Masters 2at
członkowie: Tomasz Figura, Damian Beśka, Michał Masternak
Klub 7: RTG 3ct
członkowie: Dominik Romanowski, Wojciech Gwizdalski, Patryk Tworkowski
Klub 8: Satuk 2ct
członkowie: Magdalena Kondek, Grzegorz Czerniejewski, Paweł Wysokiński
Klub 9: Shadow 2ct
członkowie: Aleksandra Ladra, Michał Czerniawski, Marta Kozian
Klub 10: Szara Piechota 2ct
członkowie: Marta Flak, Kamil Andrzewski, Marcin Łubowski

Strona SIGG >>>


SIGG - Kurs e-learningowy >>>

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl