Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Adopcja serca

Opublikowane 5.06.2013; Teresa Podgórska na podstawie informacji przekazanej przez L.Suszko

Adopcja na odległość - adopcja serca


W roku szkolnym 2009/10 uczniowie ówczesnej klasy 3bT na lekcji etyki, postanowili włączyć się do programu Adopcja serca (adopcja na odległość).

Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata i z reguły polega na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, a celem jest umożliwienie dziecku edukacji i zdobycia wykształcenia lub nauki  konkretnego zawodu. Między ofiarodawcą a podopiecznym tworzy się niepowtarzalna więź, często pomagający otrzymuje zdjęcie swojego podopiecznego a nawet listy. Podjęcie się „adopcji serca” musi być odpowiedzialną decyzją, która wiąże się z odpowiedzialnością za losy konkretnego dziecka, które wie, że ma opiekuna i dzięki niemu ma co jeść i może chodzić do szkoły.


My zostaliśmy „rodzicami na odległość” studentki medycyny Mubangi Mulengi z Zambii. Urodziła się ona w 1988 r. w wiosce Sambani i przez dłuższy czas pomagała również w projekcie Adopcja serca jako tłumaczka, koordynatorka akcji i opiekun dzieci.. Mubanga studiowała w Chainama College of Health Sciences Departament Of Clinical Medicine.


Pierwsza zbiórkę pieniędzy została zorganizowana w formie kiermaszu własnych wypieków, w roku szkolnym 2010/11. Kolejna zbiórka została przeprowadzona w formie projekcji filmu, w szkolnej auli, na który należało kupić bilet za 2 zł. Podobnie zrobiliśmy w tym roku i 14 grudnia zaprosiliśmy na film do auli. Film dokumentalny pod tytułem „Koszmar Darwina” przedstawia problemy z jakimi borykają się kraje afrykańskie. Akcja zawsze jest rozpropagowana w formie plakatów i zapowiedzi w klasach. Zawsze nasze koleżanki i koledzy oraz nauczyciele włączają się bardzo chętnie do zbiórki pieniędzy. Dzięki temu co roku kwota kilkuset złotych jest przekazywane Mubandze. Dzięki pomocy wielu ludzi wielkiego serca ukończyła studia i obecnie jest Clinical Officer (odpowiednik felczera).


„Rodzice na odległość”  czyli my, wyrażają wolę kontynuowania akcji w przyszłym roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru kandydata na kolejnego podopiecznego., Chcielibyśmy, by kształcił się w pokrewnej nam specjalizacji czyli ekonomicznej.

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie ówczesnej klasy 3bT na lekcji etyki, postanowili włączyć się do programu Adopcja serca (adopcja na odległość).

Adopcja serca jest to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata i z reguły polega na wsparciu finansowym konkretnego dziecka, a celem jest umożliwienie dziecku edukacji i zdobycia wykształcenia lub nauki  konkretnego zawodu. Między ofiarodawcą a podopiecznym tworzy się niepowtarzalna więź, często pomagający otrzymuje zdjęcie swojego podopiecznego a nawet listy. Podjęcie się „adopcji serca” musi być odpowiedzialną decyzją, która wiąże się z odpowiedzialnością za losy konkretnego dziecka, które wie, że ma opiekuna i dzięki niemu ma co jeść i może chodzić do szkoły.

My zostaliśmy „rodzicami na odległość” studentki medycyny Mubangi Mulengi z Zambii. Urodziła się ona w 1988 r. w wiosce Sambani i przez dłuższy czas pomagała również w projekcie Adopcja serca jako tłumaczka, koordynatorka akcji i opiekun dzieci.. Mubanga studiowała w Chainama College of Health Sciences Departament Of Clinical Medicine.

Pierwsza zbiórkę pieniędzy została zorganizowana w formie kiermaszu własnych wypieków, w roku szkolnym 2010/11. Kolejna zbiórka została przeprowadzona w formie projekcji filmu, w szkolnej auli, na który należało kupić bilet za 2 zł. Podobnie zrobiliśmy w tym roku i 14 grudnia zaprosiliśmy na film do auli. Film dokumentalny pod tytułem „Koszmar Darwina” przedstawia problemy z jakimi borykają się kraje afrykańskie. Akcja zawsze jest rozpropagowana w formie plakatów i zapowiedzi w klasach. Zawsze nasze koleżanki i koledzy oraz nauczyciele włączają się bardzo chętnie do zbiórki pieniędzy. Dzięki temu co roku kwota kilkuset złotych jest przekazywane Mubandze. Dzięki pomocy wielu ludzi wielkiego serca ukończyła studia i obecnie jest Clinical Officer (odpowiednik felczera).

„Rodzice na odległość”  czyli my, wyrażają wolę kontynuowania akcji w przyszłym roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru kandydata na kolejnego podopiecznego., Chcielibyśmy, by kształcił się w pokrewnej nam specjalizacji czyli ekonomicznej.

 

Opiekunem projektu jest pani Lidia Suszko - nauczycielka etyki

 

Uczniowie zaangażowanie w projekt:

 

rok szkolny 2009/10 rok szkolny 2010/11 rokskzolny 2011/12 rok szkolny 2012/13

- Pamela Kosatka

- lona Kruczek

- Klaudia Wolańska

- Weronika Hołys

- Anna Skoneczna

- Patrucja Pawlak

- Nikoletta Borycka

- Karolina Kucharska

- Patryk Rozmysł

- Michał Skiba

- Dawid Snella

- Jacek Mróz

- Pamela Kosatka

- lona Kruczek

- Klaudia Wolańska

- Weronika Hołys

- Anna Skoneczna

- Patrucja Pawlak

- Nikoletta Borycka

- Karolina Kucharska

- Patryk Rozmysł

- Michał Skiba

- Dawid Snella

- Jacek Mróż

- Pamela Kosatka

- lona Kruczek

- Klaudia Wolańska

- Weronika Hołys

- Anna Skoneczna

- Patrucja Pawlak

- Nikoletta Borycka

- Karolina Kucharska

- Patryk Rozmysł

- Michal Skiba

- Dawid Snella

- Jacek Mróz

- Katarzyna Sarnecka

- Michał Kasprzak

- Bogacz Monika
- Bojarska Maja
- Chojkowska Joanna
- Gruszczyńska Natalia
- Kalinowska Paulina
- Knapik Magdalena
- Kowalska Natalia
- Maj Monika
- Mossakowska Angelika
- Radowiecka Laura
- Ruchała Katarzyna
- Tarnowski Dominik
- Wielgus Agata
- Wilman Wioletta

 

Kontakt

e-mail: zsea@zse.wroc.pl